{{model.query.filters.duration.min}} min >{{model.query.filters.duration.max}} min

Upptäck NordenÅk 4-6, 7-9

Lär känna våra nordiska grannländer i serien "Upptäck Norden"! Vi träffar nordiska grannar som visar oss runt i sitt land, och får lära oss om geografi, klimat, energi, politik, historia och ekonomi.

Fullständig förvandling: FjärilenÅk F-3, 4-6

Alla insekter som går igenom fullständig förvandling har flera olika utvecklingsstadier. I det här utbildningsklippet får du se vad som händer i de olika stadierna, och följer fjärilens liv från ägg till vacker fjäril.

LögnfabrikenÅk 7-9, gym

”Fake news” har på sistone blivit ett vedertaget begrepp. Falska nyheter pumpas dagligen ut vars enda syfte är att främja rädsla och sönderdelning.

Fyra elementen - luftÅk F-3

Luften finns överallt runtomkring oss i atmosfären. Det viktiga tunna lagret ligger som ett tunt täcke runt jorden och gör att vi kan bo på vår planet.

Från naturresurs till produktÅk F-3, 4-6

Odlingsmark, skog, berggrund och vatten är våra viktigaste naturresurser. I den här filmen får vi följa processen från naturresurs till färdig produkt.