{{model.query.filters.duration.min}} min >{{model.query.filters.duration.max}} min

Dagböcker från förintelsenÅk 7-9, gy

Den här filmen levandegör ungdomars dagboksanteckningar från Förintelsen. Ungdomar som lyssnade på musik, sportade, gick på bio och planerade för sin framtid, blev helt plötsligt ryckta från sin vardag.

Vi lär oss om - BroarÅk 4-6, 7-9

Vi människor behöver broar för att kunna ta oss fram på ett lättare sätt. Men hur fungerar en bro egentligen? Den här filmen visar vilka olika konstruktioner en bro kan ha.

LögnfabrikenÅk 7-9, gym

”Fake news” har på sistone blivit ett vedertaget begrepp. Falska nyheter pumpas dagligen ut vars enda syfte är att främja rädsla och sönderdelning.

Fyra elementen - luftÅk F-3

Luften finns överallt runtomkring oss i atmosfären. Det viktiga tunna lagret ligger som ett tunt täcke runt jorden och gör att vi kan bo på vår planet.

Fullständig förvandlingÅk F-3, 4-6

Alla insekter som går igenom fullständig förvandling har flera olika utvecklingsstadier. I det här utbildningsklippet följer vi fjärilens liv från ägg till vacker fjäril.